Dane teleadresowe

EASY TRAVEL IZABELLA MACIEJOWSKA
ul. Michałki 39
32-091 Michałowice
tel. +48 696 068 986

 

LICENCJONOWANE BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
Wpis do rejestru organizatorów turystyki Marszałka Województwa Małopolskiego nr Z/64/2021
Gwarancja ubezpieczeniowa TU Europa SA nr GT 660/2021 na kwotę 50.000 EUR

 

NIP: 6771053606
REGON:387268949
Numer rachunku bankowego: 10 1140 2004 0000 3102 8056 6232