Dane teleadresowe

EASY TRAVEL IZABELLA MACIEJOWSKA
ul. Michałki 39
32-091 Michałowice
tel. +48 696 068 986

LICENCJONOWANE BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
Wpis do rejestru organizatorów turystyki Marszałka Województwa Małopolskiego nr Z/64/2021
Gwarancja ubezpieczeniowa TU Europa SA nr GT 682/2023 na kwotę 50.000 EUR
NIP: 6771053606
REGON:387268949
Numer rachunku bankowego: 10 1140 2004 0000 3102 8056 6232